Leveransvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen  samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, 

trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att 

avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också 

att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina 

personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet 

blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga 

tillstånd till oss med mail.

Alla priser i webbutiken är inklusive moms.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. 

Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer skall den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Mimas åtar sig att kostnadsfritt 

åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Vid felleveranser och godkända reklamationer ersätter vi dig för eventuella fraktkostnader 

senast inom 30 dagar. Gäller då returen är genomförd inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Som kund har du ansvar för att 

undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria. Observera att om du som kund väljer att 

konsumera den levererade varan, trots avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat 

den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för 

de levererade produkterna.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, 

eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig 395 kr för frakt- och 

administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Öppet köp och ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, 

när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen 

på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, strumpor, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och 

liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.